Pećinci

Pećinci
Pećinci

Opština Pećinci se nalazi u jugoistočnom Sremu. Opština je nastala 1960. godine sa perifernih delova bivših srezova: Ruma, Stara Pazova i Zemun. Obuhvata površinu od 483,65 km2 i ima 19.675 stanovnika. Čine je 15 naseljenih mesta (Ašanja, Brestač, Deč, Donji Tovarnik, Karlovčić, Kupinovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Popinci, Prhovo, Sibač, Sremski Mihaljevci, Subotište i Šimanovci), a sedište je u naselju Pećinci. Okružuju je gradski centri: Beograd, Novi Sad, Ruma, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Šabac i Zemun, čiji se ekonomski, obrazovni i kulturni uticaji osećaju i na celom području Opštine.

Najjužnija periferija, odnosno krajnji južni deo opštinskog područja leži na aluvijalnoj ravni Save, tako da reka Sava čini njenu južnu prirodnu granicu. Na teritoriji Opštine je i specijalni rezervat prirode Obedska bara, koji zajedno sa 11000 ha šuma čini njen poseban prirodni resurs. Posebno bogatstvo predstavlja pojavljivanje termomineralnih izvora u njenom južnom delu.

Smeštena je na evropskom koridoru E10 na 24. kilometru autoputa od Beograda ka Zagrebu, i deset kilometara od međunarodnog aerodroma “Nikola Tesla”.
Opština ima povoljan geografski i saobraćajni položaj koji je od bitnog značaja za njen razvoj.

Top