Ruma

Ruma
Ruma

Opština Ruma, prema poslednjem popisu stanovništva, ima 54.141 stanovnika. Sedište opštine je u gradskom naselju Ruma, koje se nalazi na 45° severne geografske širine i 19° istočne geografske dužine i ima oko 32.000 stanovnika. Površina opštine iznosi 587 km2, od čega su 43.270 hektara poljoprivredne površine.

Ruma je poznata po organizaciji muzičkih i folklornih smotri amatera Vojvodine i Srbije, likovnoj koloniji i sportskim dostignućima. Nadomak Rume su fruškogorski manastiri i izletišta kao i nekoliko veštačkih jezera.

Komunalna opremljenost svih naseljenih mesta (16 sela i grad Ruma) je dobra, sva naselja su međusobno povezana putevima sa savremenim kolovozom.

Naseljena mesta opštine Ruma su Buđanovci, Vitojevci, Voganj, Grabovci, Dobrinci, Donji Petrovci, Žarkovac, Klenak, Kraljevci, Mali Radinci, Nikinci, Pavlovci, Platičevo, Putinci, Ruma, Stejanovci, i Hrtkovci.

Top