ViCTour Projekat „Virtuelni i kulturni turizam“, ViCTour, HR-RS47

ViCTour Projekat „Virtuelni i kulturni turizam“, ViCTour, HR-RS47

U junu mesecu, tačnije 15.06.2017. godine započet je projekat „Virtuelni i kulturni turizam“, ViCTour, HR-RS47, koji će biti sufinansiran iz programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Srbija, 2014-2020. Partneri na projektu su Vukovarsko-srijemska Županija (koja je vodeći partner na projektu), zatim Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske Županije, Turistička organizacija Vojvodine, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu, odnosno Ekonomski fakultet iz Subotice.

Projekat traje 28 meseci, tačnije do 14.10.2019. godine, a opšti cilj projekta je unapređenje kontinentalnog turizma u pograničnom regionu u cilju uspostavljanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog održivog razvoja sa naglaskom na razvoj i unapređenje kulturnog turizma.

Prioritet programa
Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine

Specifični cilj
Ojačati, diversificirati i integrirati prekograničnu turističku ponudu i bolje upravljati kulturnim i prirodnim dobrima

Očekivani rezultati projekta
Glavni rezultati projekta su prepoznatljiv identitet regiona, poboljšan je nivo turističke promocije, poboljšani su kapaciteti pružalaca turističkih usluga i povećana vidljivost turističke ponude prekograničnog regiona.

Rezime projekta
Zajednički teritorijalni izazov je da ciljna oblast ima mnogo tematskih ruta zasnovanih na specifičnoj tematskoj turističkoj ponudi. Svaka tematska ruta ima individualni identitet koji ne može dosegnuti željenu publiku i pružiti adekvatnu podršku turističkoj ponudi regiona. Smatramo da sve ove tematske rute ili konkretno tematske ponude moraju biti pod jednim, zajedničkim prepoznatljivim vizualnim identitetom / brendom sa određenim modifikacijama. Takođe, potrebno je učiniti svaku turističku ponudu atraktivnijom od promovisanja do "potrošnje" proizvoda. Pristup projekta je da se implementira inovativno rješenje u CB oblasti koje se fokusira na zajednički transfer znanja, zajednički razvoj turističke ponude, zajedničku promociju svih ciljnih područja, itd. Kombiniranje iskustva i znanja s jedne strane na drugu rezultirat će saradnju koja će dovesti do poboljšanja međuljudskih odnosa i na kraju do razvoja bolje i kvalitetnije turističke promocije i ponude. Glavni cilj projekta je jačanje kontinentalnog turizma u CB regionu u cilju održavanja društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja. Promovisaćemo održivi razvoj CB regije kroz djelotvornu, inovativnu i modernu upotrebu promocije koja će se odraziti na poboljšanje turističke ponude i na turizam u CB regiji povećanjem udjela u ukupnom turizmu. Glavni rezultati projekta su prepoznatljivi identitet region, nivo turističke promocije poboljšan, kapaciteti pružalaca turističkih usluga poboljšani i povećana vidljivost turističke ponude CB regije. Glavne ciljne grupe: turističke zajednice, muzeji, turističke agencije, interesne grupe za turizam malih i srednjih preduzeća, turističke agencije, turistička, opća javnost. Dodana vrijednost projekta odražava se na doprinos daljem razvoju zajedničkih strategija i sinergija u upravljanju održivim turističkim okruženjem, razmjenom zajedničkog znanja i znanja u širem regionu, razbijanjem socijalno-kulturnih i fizičkih prepreka između dvije zemlje.

 

Top