Vorovo lovište
Ruta: Srednjevekovni Srem Tip: Lovište

Lovište nacionalnog parka Fruška gora obuhvata površinu od 22.420 ha i sastoji se od zatvorenog (rezervat Vorovo) i otvorenog dela. Karakterištika lovišta je raznovrsna i brojna fauna, što je u skladu sa opštim prirodnim, klimatskim I orografskim uslovima terena.

Top